Hoe ziet het traject en sessie eruit?

Intake

Voorafgaand aan je eerste sessie hebben we altijd een intakegesprek om te kijken of we beiden een klik voelen die zo belangrijk is voor dieptewerk. Ook vraag ik één en ander uit om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van je huidige situatie, je last of verlangen, je ontwikkeldoel en je levenshistorie. Daarna vul je de Schemavragenlijst YSQ-S3 in. Andere testen/vragenlijsten kan ik later eventueel toevoegen tussen de sessies.

Veilige ruimte & holding space

De sessie duren tussen 1 u en 1,5 u. Ik maak gebruik van vele methoden en oefeningen en voel in het moment wat jou helpt. Ik sta ten volle ten dienste van jou en je proces. We werken vanuit wat zich aandient: waar stagneert het, verkrampt of vloeit het (weer)? Dat betekent dat ik geen vooropgezet plan of structuur volg. Dat wat belangrijk is en aandacht vraagt zal zich melden. Ik werk vanuit intuitie en impuls. Ik ben er voor je en steun je in waar je (door)heen gaat, we noemen dat ‘holding space’. We zijn in het moment en ‘zijn & dansen’ met alles wat er is en (nog) niet is. Dit vraagt tijd, bezinking, navoelen en reflecteren. Dit proces is krachtig, prachtig, waarachtig en soms een worstelingetje maar altijd waardevol en helpend.

Quick Fix? Nee.

Therapiecoaching is geen quick fix (al kunnen we veel doen in 15 sessies). Hoeveel tijd jouw probleem vraagt is lastig van te voren in te schatten. Ik kan wel zeggen dat het geen snel proces is (en soms ook verrassend genoeg weer wel). Het is geen lineaire lijn want het pad kent vele wendingen en verrassingen. Ik ga, naar mate ik je beter leer kennen je niet-helpende patronen zien, en je “wegklus neigingen/oplossingen” die je in de weg zitten. De ene sessie zal je meer inzichten geven dan een andere. Dat hoort erbij, we streven en dwingen niet naar perfectie. Des te eerder je begint des te eerder je nieuwe keuzemogelijkheden ontwikkelt en je beter gaat voelen en beter in je vel en leven zit.

Een therapeutische relatie opbouwen vraagt van beide partijen tijd, investering en aandacht. Daarom zijn we niet in een paar sessies klaar. Ik ben er voor je, ben jij er ook voor jezelf?

Start

We starten altijd met een mindfulness moment. Om de waan van de dag en alle verhalen wat ‘omlaag te dimmen’ en contact te maken met je lichaam, hart, geest en ziel.

Ook tijdens de sessie zijn we soms in stilte omdat de diepere laag zich schoorvoetend laat zien. Een beetje geduld helpt dus, we gaan thema’s uitpluizen en dat vraagt tijd. Je hele systeem (voelen, denken, oordelen, opvoeding, historie, levensregels en conditionering en ons lichaam) vertelt ons namelijk veel meer dan je zo in eerste instantie zou denken. Daar is zoveel rijkheid!

Het proces

Tijdens de sessies ervaar je veel (en soms ook niet- en dat is ook okay) . Het ondersteunt je proces ten positieve om je inzichten en nieuw verworven gevoelens, helpende gedachten en andere keuzes in je gedrag op te schrijven of te verbeelden. Dit kun je doen dmv een journal waar je regelmatig in schrijft. ZielZacht biedt je een keuze aan kleine journals waar je uit mag kiezen tijdens je eerste sessie.

We gaan terug naar de oorsprong van je problemen (en dat is vaak verder terug dan je verwacht) en werken samen in een veilig, energetisch therapeutisch proces waarin we het onderbewuste laten spreken. Velen van ons dempen onze negatieve gevoelens (denk aan (on)schuldige verslavingen) of negeren of onderdrukken verdriet, angst of boosheid. Daar zijn we heel goed in geworden wat heel logisch is. In de therapiecoaching wenden we ons samen er juist naartoe. Zo verwerk je je onverwerkte gebeurtenissen uit je verleden en heden en integreer je alle facetten van je systeem (lichaam, geest, voelen, denken en doen). Je neemt weer regie op je leven en creëert waar je naartoe wilt.

We kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van:

  • Je verschillende ‘ikken’ in je bus (Voice Dialogue)
  • Lichaamsgericht werken (het lijf als ingang)
  • Schaduw werk (gericht op onze donkeren kanten)
  • Emotional release work
  • Anger work
  • Metaforisch en creatieve werkvormen
  • Genogram opstellen
  • Levensverhaal opmaken
  • Wandelcoaching op de nabijgelegen Veluwe

Werkwijze

De sessies duren 1 of 1,5 u en vinden plaats in mijn praktijkruimte op het Zimmermanhof 8 te Dieren (Oost Veluwe). We spreken regelmatig af (na 4-6 weken raken we het momentum echt kwijt), dus denk aan rond de 2 á 3 weken (afhankelijk van onze agenda’s).

Het is mogelijk om via Zoom of andere platforms af te spreken (bij nood of verblijf in het buitenland) maar de voorkeur gaat uit naar regelmatig live bij elkaar komen, eventueel op andere locaties.

Aantekening

Therapiecoaching is geen therapie bij een klinisch psycholoog. Wel ben ik veel breder opgeleid op allerlei vlakken dan de meeste GGZ psychologen (waarvan al meer bekend is dat praattherapie niet altijd helpend is en zelfs hertraumatiserend kan werken).

Ik geef geen diagnose of medisch advies. De sessies bij ZielZacht zijn niet declareerbaar bij de zorgverzekering.

Kom ontdekken wat je vastzet.
Samen maken we het onbewuste bewust en integreren we geest, ziel, lichaam en persoonlijkheid.